TRANSFORMACIÓ DIGITAL

La competitivitat i la productivitat de les empreses està intimament associada a la capacitat d´adaptació a les noves tecnologies digitals. Aquest entorn d´avanç tecnològic global conforma el denominat ecosistema digital.

La velocitat a la que es produeixen els canvis en aquesta àrea, és tan alta, que el que avui considerem com a disruptiu i completament innovador, en pocs anys haurà esdevingut la manera habitual de treballar de totes les empreses. Disruptiu en aquest sentit significa oportunitat.

Les generacions que en els propers anys passaran a tenir responsabilitats en el món de l´empresa, estan considerats com nadius de la tecnologia digital.

En el procés de transformació digital cal tenir en compte factors com l´organització interna de l´empresa, la capacitat de l´inversió per adaptar-se als canvis, l´adaptació del model de negoci i la capacitat per comunicar-se amb els clients amb tots els canals i eines de comunicació digital.

És per tant imprescindible, reduir el “gap”entre els requeriments, cada vegada més exigents, dels clients i la nostra capacitat d´adaptació, en relació als avenços tecnològics de les eines HW i dels nous desenvolupaments SW 

Anàlisi estratègica de l'evolució digital i en noves tecnologies de l'empresa
 • Diagnòstic d’utilització de les eines TIC i cultura empresarial:
 • Formació i actitud de les persones de l’empresa davant els canvis tecnològics
 • Tipus de SW utilitzat
 • Grau d’utilització d’eines: Big Data, IOT, …
 • Utilització de l’entorn web
 • Utilització de sistemes cloud
 • Anàlisi DAFO
 • Pla d’implantació de les millores necessàries
Gestió i impulsió dels projectes de transformació digital, per a l'execució i compliment del pla.
 • Constitució de l’equip
 • Establiment de les fites i objectius finals
 • Lliurables del projecte
 • Assegurament de la qualitat del projecte: col·laboratiu, àgil i orientat a resultats concrets, amb aplicació de metodologies actualitzades (“agile”, “scrum”, …)
Comerç electrònic
 • Diagnòstic del grau d’implantació actual de les noves tecnologies: recursos tecnològics, capacitació del personal, etc.
 • Anàlisi de la infraestructura informàtica i creació del web o adaptació de l’actual a l’efecte que inclogui la possibilitat de realitzar compres on line.
 • Creació d’un catàleg on line.
 • Disseny de formularis de compra (gestió de la cistella de compra, mitjans de pagament, tipologia d’enviament, etc.).
 • Implantació del sistema de protecció de dades personals i bancàries dels clients.
 • Suport per a la selecció d’una agència de transports amb sistema de seguiment d’enviaments.
Màrqueting digital
 • Venda “on line”
 • Reputació “on line”
 • Analítica web
 • Establir l’estratègia SEM i SEO
 • Analitzar i planificar les activitats de social media
 • Auditoria web
 • Gestió i optimització web
 • Posicionament web
 • Publicitat “on line”
 • Gestió de “likes – unlikes”
Digitalització de processos
 • Identificació de processos a millorar

 • Identificació de nous processos complementaris als sistemes d’informació existents.
 • Racionalització i enfocament de processos eficients
 • Desenvolupament de nous processos digitalitzats i integració amb els sistemes ERP’s existents.
Infraestructura i ciberseguretat
 • Racionalització de la inversió en infraestructura informàtica.
 • Reducció de costos en infraestructura informàtica.
 • Minimització de l’obsolescència.
 • Continuïtat del negoci.
 • Seguretat de les dades.
 • Solucions elàstiques i escalables.
Actualització i implantació de sistemes SW. Migració al "cloud".
 • Anàlisi de les solucions SW existents
 • Anàlisi de la integració de sistemes
 • Solucions digitalitzades a mida
 • Identificació, establiment de requisits i selecció d’aplicacions SW de gestió en els àmbits de producció, logística, administració, RRHH i comercial i d’àmbit general com ERP’s.
 • Identificació de nous processos complementaris als sistemes d’informació existents.
 • Racionalització i enfocament de processos eficients
Analítica de negoci ( "Business Intelligence")
 • Anàlisi i fixació dels principals objectius (estratègics i / o operacionals).
 • Identificació i desenvolupament dels KPI’s per a control d’evolució del grau de compliment dels objectius.
 • Creació de models per a anàlisi i seguiment de l’evolució dels KPI’s.
 • Selecció per a la integració en l’ERP de l’eina BI adequada d’acord amb les necessitats del negoci.
 • Verificació de la correcta implementació del model BI seleccionat.
Talent i cultura digital en l'organització
 • Creació d’una Cultura Digital en la compañía; elaboración del Pla Digital General
 • Avaluació del nivel digital de les persones de l’organització
 • Identificació de competències i localització de talent digital dins de l’organització
 • Mentalitat digital dels directius
 • Formació i desenvolupament de les persones en la cultura digital de l’empresa