RESPONSABLE DE COMPTABILITAT – Per departament de Comptabilitat y Finances en Empresa Distribuïdora d’Abrasius

Missió:

 • És el responsable de garantir el correcte registre de les operacions econòmiques de l’empresa, elaborant la comptabilitat general i els estats de comptes consolidats, així com la preparació de la informació comptable necessària per als seus superiors, Director Administratiu / Financer, Direcció General i Presidència del Grup.

Funcions:

 • Elabora el Pla de comptes de l’empresa sobre la base de el Pla General Comptable.
 • Defineix els procediments comptables i interpreta les normes en aquest àmbit.
 • Confecciona la comptabilitat general de l’empresa.
 • Elaboració de balanços i comptes de resultat.
 • Elaboració del reporting a Direcció General i Presidència.
 • Elabora la liquidació d’impostos i cotitzacions de la Seguretat Social.
 • Elabora estudis i informes econòmics
 • Col·labora en la realització de pressupostos i en el seu seguiment.

Es requereix:

 • Diplomat en Empresarials o Formació Professional en Administració i Finances o en Gestió Administrativa amb àmplia experiència.
 • Experiència demostrable en lloc similar en departament comptable d’empresa Pime.
 • Disciplinat, resolutiu, empàtic.
 • Coneixements bàsics d’anglès i italià.

S’ofereix:

 • Empresa internacional amb reconeixement dins del seu sector.
 • Pla de Carrera.
 • Remuneració negociable en funció valors aportats.
 • Lloc de treball al Vallès Oriental, zona Granollers.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email