COMUNICAT COVID-19

L’escalada de la COVID-19 a nivell global i les mesures adoptades pels diferents Governs per contenir la propagació del virus estan afectant negativament l’activitat econòmica

I SI VULL VENDRE LA MEVA EMPRESA?

 Vendre l’empresa és una de les decisions més importants que un empresari pot dur a terme en la seva vida professional. A la vegada és