COMUNICAT COVID-19

L’escalada de la COVID-19 a nivell global i les mesures adoptades pels diferents Governs per contenir la propagació del virus estan afectant negativament l’activitat econòmica