PLA D’IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES | DE COMPLIMENT OBLIGATORI

¿ SAP QUE SI LA SEVA EMPRESA TÉ MÉS DE 50 TREBALLADORS A PARTIR DEL 7 DE MARÇ DE 2022 ESTÀ OBLIGAT A TENIR REGISTRAT UN “PLA D’IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES” ?

A teasa li desenvolupem i implantem un Pla d’Igualtat entre Homes i Dones, ajustat a les necessitats i a la mida de la seva empresa, i acord amb aquesta nova Normativa.

Què és un Pla d’Igualtat entre Homes i Dones?

Un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures, de compliment obligatori per a totes les empreses, amb l’objectiu principal de contribuir per aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe a l’àmbit laboral.

tira_02_igualdad_teasa.jpg

A partir de quina data serà obligatori un Pla d’Igualtat a la seva empresa ?

A partir del pròxim 7 de març de l’any 2022 totes les empreses i PIMES que tinguin més de 50 treballadors han de tenir registrat el Pla d’Igualtat entre Homes i Dones que va ser aprovat en el RD 901/2020.

La seva empresa s´ha d’anticipar per complir amb la Legislació i no estar exposada a sancions.

Tot i que el mes de març de 2022 és la data límit, és important que la seva empresa iniciï el procés d’implantació del Pla d’Igualtat entre Homes i Dones amb els suficients mesos d’antelació que li permetin registrar el Pla abans de la data límit, i així, no estar exposat a les dures sancions que preveu la Llei.

tira_04_igualdad_teasa.jpg

Què passa si la meva empresa no té registrat el Pla d’Igualtat en el termini establert per la Llei?

En cas que la seva empresa no compleixi en la data prevista amb l’obligació de tenir registrat un Pla d’Igualtat, estarà exposada a dures sancions i podria incórrer en una multa greu o molt greu.
Segons la Llei d’Infraccions i Sancions, les empreses que no disposin d’aquest Pla podrien
ser multades amb sancions que poden oscil·lar entre els 626 € i 6.250 €, en cas d’infracció lleu, i entre 6.251 € i 187.515 €, en cas d’infracció greu.

Apart, l’incompliment comporta la pèrdua automàtica de bonificacions i ajudes i l’exclusió automàtica d’accés a les mateixes durant un període mínim de 6 mesos.

Com el podem ajudar desde teasa?

L’assessorem i proporcionem tota la informació necessària i li desenvolupem i implantem un Pla d’Igualtat entre Homes i Dones, ajustat a les necessitats i a la mida de la seva empresa.

A teasa sumem més de 30 anys d’experiència acompanyant als nostres clients i impulsant la modernització, l´innovació i la competitivitat de les empreses i les PIMES.

Comparteix

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin
Compartició en pinterest
Compartició en print
Compartició en email